Etiketovací stroje 103 SP DUO

Stroj je určen k lepení samolepicích etiket na kruhové obaly ve svislé poloze na dopravníku během otáčení na místě. Tímto způsobem je možno lepit etiketu na předem určené místo. Pracuje v automatickém režimu, může být zařazen do linky nebo mohou být výrobky vkládány na dopravník manuálně. V konkrétním případě stroj přelepuje etiketou krabičky s taveným sýrem rychlostí 75 ks/min..

Etiketovací stroj EZ 103 SP DUO