Plnicí linky sypkých materiálů PSS 101

Stroj  plní sypké hmoty ze zásobníku do nádob nebo jiných obalů. Dávku lze nastavit váhově nebo objemově. Přísun materiálu do plnicho tubusu lze provádět dle struktury materiálu šnekem nebo vibračním dopravníkem. Po naplnění nádoby je možné zavřít její víko pojezdem pod přítlačnými válečky.

Plnící linka sypkých materiálů PSS 101