Plnící stroje PK BOX II

Stroj je určen k plnění kapalin do vaků s automatickým otevřením uzávěru, naplněním vaku a opětovným zavřením uzávěru. Stroje jsou vyráběny v bezobslužném provedení s plněním do vaků v nepřetržitém pásu, nebo poloautomatické s manuálním vkládáním vaků do stroje. Plnění media je čerpadlové, dávky jsou nastaveny na displeji a je možno plnit obsahy ve velkém rozsahu s velkou přesností.

Plnící stroj PK BOX II